Dla Pracodawcy

Dla Pracodawcy

Zobacz co możesz zyskać dzięki
WORK POLAND

PolitykaFirmy:

W Work Poland najważniejsi są dla nas ludzie, to oni tworzą firmę.
Pracodawców wspieramy w wyszukiwaniu i zatrudnianiu najlepszych kandydatów, a pracownikom pomagamy w zdobywaniu pracy, która nie tylko odpowiada ich kompetencjom, ale też pozwala cały czas się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności.
Pracujemy z najlepszymi specjalistami w branży HR.

 • Jakość usługi na najwyższym poziomie.
 • Partnerstwo i lojalność oparte na zaufaniu i szacunku
 • Elastyczność dostosowywanie potrzeb naszych Klientów.
 • Odpowiedzialność działania zgodne z etyką biznesu.

Zaangażowanie i rozwój to świadome działanie, doskonalenie swoich umiejętności, wspólna praca i ciągłe udoskonalanie własnych rozwiązań.
Dzięki temu jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym i rozpoznawalną marką, którą Klienci kojarzą z najwyższą jakością usług, bezpieczeństwem i skuteczną realizacją stawianych przed nią celów.

Odpowiedni ludzie w odpowiednim czasie i miejscu .

Oferta pracy tymczasowej gwarantuje naszym Klientom elastyczność w reagowaniu na wahania cykli koniunkturalnych poprzez natychmiastowe dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnego popytu. Usługi Work Poland z powodzeniem stawiają czoła wyzwaniom Działów HR w związku z zmianami cyklów produkcyjnych.

Odpowiedni poziom zatrudnienia wpływa na redukcję kosztów pracy, rekrutacji i szkoleniowych. Agencja przejmuje odpowiedzialność za:

 • rekrutację odpowiednich pracowników,
 • zarządzanie personelem,
 • wypłatę wynagrodzeń,
 • ubezpieczenie pracowników
 • wypłatę wynagrodzeń chorobowych
 • naliczanie urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, okolicznościowych

 

Pracownicy tymczasowi rekrutowani są do pracy zgodnie z wymogami zawartymi w formularzu zamówienia, szczegółowy opis stanowiska umożliwia Agencji przeprowadzenie selekcji kandydatów i odpowiedni dobór pracownika. Nasze wewnętrzne szkolenia pozwalają pracownikom skutecznie i efektywnie wywiązywać się z powierzonych zadań, co bezpośrednio przekłada się na generowanie wartości dodanej zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Dodatkowo, wewnętrzne kursy szkoleniowe budują poczucie przynależności do zespołu.

Nowoczesne technologie mobilne i internetowe zapewniają płynną komunikację pomiędzy Pracodawcą Użytkownikiem, pracownikiem tymczasowym i koordynatorem Work Poland.

Zakres usług:

 • Nowoczesne metody selekcji i rekrutacji, gwarantujące zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego pracownika tymczasowego na dane stanowisko.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym obsługa administracyjno-prawna: naliczanie płac i prowadzenie dokumentacji kadrowej, wypłata wynagrodzeń, przygotowywanie odpowiednich deklaracji i umów, ubezpieczenia społeczne, podatki, wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów niezbędnych dla pracowników
 • Programy szkoleniowe – BHP wstępne, okresowe, szkolenia zawodowe, szkolenia motywujące, szkolenia adaptacyjne.
 • Pełna odpowiedzialność prawna

 

Korzyści:

 • Dostęp do największej w Polsce bazy wykwalifikowanych pracowników z Polski , Ukrainy, Białorusi i Gruzji gotowych do natychmiastowego zatrudnienia tymczasowego;
 • Elastyczność zatrudnienia – umowy o pracę tymczasową, umowy o pracę sezonową, umowę o pracę na zastępstwo, umowy cywilnoprawne itp
 • Pomoc z zakresu Prawa Pracy dla Działu HR;

Rzetelny Partner

Nasza kadra chętnie dzieli się swoim wszechstronnym doświadczeniem w zakresie dostosowywania poziomu zatrudnienia do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, nasza wiedza i doświadczenie poparte jest licznymi kontraktami obsługiwanymi zarówno w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Nasi Klienci wysoko cenią sobie nasz profesjonalizm i innowacyjne rozwiązania w procesie rekrutacji.

 

 

Podstawa prawna

Działamy w myśl ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003

Oferta usług outsourcingowych

Twoja działalność non-core – nasza kluczowa kompetencja.

Outsourcing powierza podmiotom zewnętrznym część zadań, nie będących bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstwa, celem skupienia się na rzeczywistych działaniach przyczyniających się do sukcesu firmy.

Podczas gdy konkurencja jedynie wykonuje zlecenia, koordynatorzy Work Poland biorą pełną odpowiedzialność za stworzenie indywidualnie dopasowanego procesu outsourcingowego oraz wyniki końcowe naszych Klientów. Oferowane przez nas usługi outsourcingu umożliwiają naszym Kontrahentom skupienie swoich zasobów ludzkich i finansowych na realizacji celów strategicznych, generujących wzrost przychodów i redukujących koszta, nie rezygnując przy tym z jakości, przejrzystości i kontroli zleconych funkcji HR.

Nasi specjaliści posiadają wiedzę praktyczną, pozwalającą nam natychmiastowo dostarczać indywidualne rozwiązania HR, optymalizować koszta personalne i zapewniać bezpieczeństwo procesu. Pozycja lidera naszych Klientów zobowiązuje. Dlatego też aktywnie przewidujemy zmiany w prawie, technologiach i trendów na rynku pracy.

 

W ramach outsourcingu oferujemy rozwiązania:

 • Dla sektora medyczno-opiekuńczego (opieka na osobami starszymi)
 • Usługi kontroli jakości,
 • Usługi porządkowo-czystościowe,
 • Leasing kadry IT,
 • Sektor produkcyjny

Zapewniamy przedsiębiorstwom dostęp do wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy.

Takie rozwiązanie umożliwia szybkie uzupełnienie braków personalnych, obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem i kompleksową obsługę kadrową bez konieczności utrzymywania działu kadr w strukturach firmy.


W procesie rekrutacji kierujemy się przede wszystkim wymaganiami klientów. Wiemy, że zwracając się do naszej agencji, przedsiębiorcy oczekują, że zaproponujemy im najlepszych kandydatów na dane stanowisko, dlatego też dbamy o maksymalną weryfikację umiejętności, kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Wszystkie formalności związane z legalnością zatrudnienia załatwia Agencja Pracy .

Pracownicy z rynku wschodniego zatrudnieni są w ramach:

 • ruchu bezwizowego ( paszport biometryczny) praca sezonowa krótkoterminowa do 90 dni pobytu.
 •  wizy – pobyt do 180 dni
 • decyzji wojewody – pobyt w ramach wizy rocznej 365 dni ( decyzja wydawana jest na okres 3 lat)
 • karty pobytu
 • karty Polaka
 • okres oczekiwania na pracownika ze wschodu od 3 dni do 14 dni

W przypadku jeśli pracownik nie spisze się na danym stanowisku, zostanie bezpłatnie wymieniony. Natomiast jeśli pracownik się sprawdzi i zechcesz go zatrzymać na stałe, możesz wykupić go na atrakcyjnych warunkach.